VĚDOMÝ TVŮRCE VLASTNÍHO ŽIVOTA

JSEM TVŮRCE REALITY


MŮŽEME SI TVOŘIT VLASTNÍ REALITU?

Už jste někdy přemýšleli nad tím, zda můžete vědomě ovlivňovat dění ve vašem životě? Jaké by to bylo, kdyby se vám splnilo každé vaše přání? Kdyby vše, na co byste si jen pomysleli, se vám ihned zhmotnilo? Zda jsme tvůrci naší reality či nikoliv, tak tím se dnes podrobně zabývá věda s názvem kvantová fyzika. Je to věda, která se věnuje nejmenším částečkám v subatomární oblasti, které se vědcům jeví jako základní stavební kameny reality. Veškerá hmota, včetně nás samotných, se z nich skládá a kvantová fyzika je zkoumá v interakci s lidským pozorováním. Je to opravdu možné, abychom ovlivnili, co se stane?

KVANTOVÁ FYZIKA

Při zkoumání kvantové fyziky bylo měřením dokázáno, že elementární částice může být ve stavu hmotné částice i jako vlna energie, a to čím se stane, závisí na přítomnosti pozorovatele. Pokud tedy objekt (v prostoru) nemá pozorovatele, je elementární částice ve stavu jako vlna, která je v jednom okamžiku všude a zároveň nikde (pohybuje se ve všech směrech). Objekt se tedy v prostoru nachází v nekonečně mnoha pozicích (má nekonečný počet možností) a pokud začne být pozorován, změní se vlna na hmotnou částici a svým vědomím pozorovatel ovlivní umístění objektu v prostoru. Objekt se tedy bude nacházet tam, kde ho chce pozorovatel vidět. Výsledná realita není tedy předem určená, ale je závislá na pozorovatelích, kterými jsou lidé a tím si ji sami tvoří.

KVANTOVÉ POLE (KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ)

Abychom mohli ovlivňovat realitu kolem nás, je naše vědomí napojeno na kvantové pole (kolektivní vědomí, morfické pole, matrix), které propojuje všechna vědomí (zvířat, lidí, rostlin atd.) a jsou v něm uloženy všechny informace od počátku věků, všechny události minulé, současné i budoucí. Je to pole nekonečného množství možností. Lze si ho jednoduše představit jako obrovskou databázi vzpomínek, vzorců chování a zkušeností, které jsou s námi spjaty. Když se člověk dostane do hlubšího stavu vědomí (do hladiny alfa), může si z tohoto pole zpřístupnit jakékoliv informace, ale také do něj přispíváme svým myšlením (pozitivním, negativním), zážitky a zkušenostmi. V kvantové fyzice neexistuje čas ani prostor, tak jak je známe, a tak se změna v poli projeví téměř okamžitě kdekoliv na světě. Nejprve dochází ke změnám uvnitř jednotlivce a následně se mění i realita kolem nás, neboť vnější události odráží náš vnitřní stav vědomí. Za každou svoji myšlenku, emoci nebo čin neseme tedy širší odpovědnost. Pokud se naučíme vědomě komunikovat s tímto polem a poznáme a ovládneme mechanismy, podle kterých funguje, můžeme se stát vědomými tvůrci naší reality.

Proč je dobré být tvůrcem svého života, zjistíte v podmenu VĚDOMÝ ŽIVOT

VĚDOMÝ ŽIVOT


CO JE VĚDOMÝ ŽIVOT A PROČ JE DOBRÉ HO ŽÍT

Vědomý život žijeme tehdy, když za svůj život převezmeme plnou odpovědnost (100%). V tu chvíli jsme tvůrci svého života. Pokud převezmeme odpovědnost méně než 100%, pak se stavíme do role oběti. Proč bychom měli převzít plnou odpovědnost? Vysvětlit si to můžeme na obrázku s ledovcem níže. Viditelná část nad hladinou představuje naše vědomí, což jsou vědomosti, myšlenky, představy, vnímání smysly a vše co je tady a teď. Je vědecky dokázáno, že vědomí tvoří naši realitu jen z 5%. Za to neviditelná část pod hladinou vody představuje naše podvědomí, které tvoří naši realitu z 95%. Obsahem podvědomí jsou sny, pocity, emoce, programy, očekávání, traumata, zátěže z minulosti a jiné. Na základě tohoto obsahu, který se nám do podvědomí nahrál během našeho života, nejvíce během našeho dětství do 7 let, se utváří naše realita. Tedy platí přísloví podle sebe soudím Tebe a vnější svět je zrcadlem našeho vnitřního světa. Můžeme si tedy vybrat, jestli budeme žít jako oběť nebo jako tvůrce.OBĚŤ

Pokud je člověk v roli oběti:

 • obviňuje druhé za to, co se mu děje
 • je obětí svého myšlení
 • snaží se změnit vnější svět vnějšími prostředky
 • jeho sebeláska je závislá na druhých lidech
 • prožívá hodně utrpení
 • věří na náhody
 • ztotožňuje se s tělem
 • vnímá sebe odděleně od ostatních lidí
 • dává pozornost tomu, co nechce
 • je závislý na tom, jak se cítí nebo co udělají druzí
 • je více nemocný
 • cítí se bezmocný

TVŮRCE

Pokud je člověk v roli tvůrce:

 • přijímá plnou zodpovědnost za svůj život
 • má kontrolu nad svými myšlenkami
 • hledá skutečné příčiny uvnitř sebe
 • jeho sebeláska je nezávislá na druhých lidech
 • prožívá více radosti
 • věří, že vše se děje tak, jak má
 • ztotožňuje se s duší
 • vnímá svět jako jednotu
 • dává pozornost jen tomu, co chce
 • cítí se dobře bez ohledu na pocity a činy druhých
 • je více zdravý
 • cítí se mocný

Proč Vám nejde tvořit si vlastní realitu, se dozvíte v podmenu TVOŘENÍ REALITY

TVOŘENÍ REALITY


PROČ MI NEJDE TVOŘIT SI VLASTNÍ REALITU?

Pokoušíte se tvořit myšlenkami, vizualizovat, používat pozitivní myšlení a přesto Vám to nejde? Víme, že lidská mysl má moc tvořit a základním kamenem pro tvorbu vlastní reality je myšlenka, na kterou je napojená emoce (strach nebo láska). Naše myšlení však tvoří vědomí i podvědomí a právě v podvědomí jsou mnohdy uloženy různé strachy, negativní vzorce chování či negativní zážitky nás i našich předků, které aniž jsme si toho vědomi, nás neustále ovlivňují a utváří náš skutečný osud.

MÁME STRACH

Pokud je člověk ovládán strachem, tak se spíše než o tvorbu jedná o destrukci a to napříč všemi oblastmi našeho života (zdraví, vztahy, práce...). Často se však zabýváme obavami, které se nikdy nenaplní. Jeden z největších strachů bývá strach ze smrti, který většinou začneme pociťovat v dětském věku, když nám zemře někdo blízký. Místo toho, abychom tuto skutečnost přijali jako přirozenou součást života, tak začneme podvědomě pociťovat strach ze smrti, případně samotu. To způsobí následně to, že se nám do života opakovaně přitahují situace s touto tématikou, abychom smrt přijali a přestali z ní pociťovat strach.

POUŽÍVÁME NEGATIVNÍ VZORCE CHOVÁNÍ

Dále naše tvoření ovlivňují staré vzorce chování, které popisují, jak máme reagovat a jaké máme mít pocity ve spojení s konkrétní situací, lidmi či činnostmi. Tyto vzorce si vytváříme již v útlém věku, kdy nejsme schopni si ověřit jejich pravdivost a mnohdy jsou předávány z generace na generaci. Negativní vzorce chování jsou např. peníze kazí charakter, život je pes, jsem prostě hloupá, nezasloužím si lásku, nejsem dost dobrá, velké děti velké starosti atd. Podle těchto vzorců pak podvědomí upravuje naši realitu tak, aby byl potvrzen daný vzorec chování jako pravda. Mozek totiž neumí/nemůže pracovat s něčím, čemu nevěří.

V PODVĚDOMÍ MÁME NEGATIVNÍ ZÁŽITKY NÁS I NAŠICH PŘEDKŮ

V neposlední řadě nás ovlivňuje vše, co jsme my nebo naši předci zažili a cítili jsme u toho negativní emoce. Tyto zkušenosti se ukládají do našich buněk a předávají dál. Máme je uložené v podvědomí a spolu s vědomými programy se promítají na plátno našeho života. Přitahují další situace, ve kterých zažíváme stejné pocity. Už jste to taky zažili, že jste utekli od něčeho nepříjemného a ono vás to stejně dohnalo? :-) Ano, podobné situace se totiž budou opakovat pořád dokola, dokud se nevyčistí tento balast z podvědomí a tím se změní i obraz na plátně našeho života.

Jak transformovat svoji mysl, abychom mohli žít šťastnější a vědomější život, se dozvíte v menu MOJE SLUŽBY